Projekt wnętrza

PROJEKT PODSTAWOWY:

Propozycja dla Klientów, którzy chcą wprowadzić zmiany w układzie funkcjonalnym lokalu. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb i oczekiwań Klienta przygotowujemy min. 2-3 koncepcje nowego układu przestrzennego. Po korektach i akceptacji wybranej przez Klienta koncepcji, uszczegóławiamy rysunki o projekt wyburzeń i domurowań oraz instalacji elektrycznej, hydraulicznej, c.o.i wentylacji.
Zmiany przygotowywane są w formie rysunkowej z opisami.

zakres opracowania:

część projektowa:

  • inwentaryzacja (dokumentacja rysunkowa i fotograficzna) Jeśli lokal jest w trakcie budowy, wówczas pracujemy na dokumentacji dostarczonej przez Klienta;
  • 2-3 koncepcje układów funkcjonalnych (rzuty z góry układu: ścian działowych, lokalizacji mebli, układu kuchni i łazienek, stref dziennej i nocnej, komunikacji);
  • korekty rysunków koncepcyjnych uwzględniające uwagi Klienta;
  • uszczegółowienie rysunków w oparciu o wybraną koncepcję po korektach Klienta;
  • projekt nowego układu ścian działowych (układ wyburzeń i domurowań);
  • projekt instalacji: elektrycznej, hydraulicznej, wentylacyjnej, c.o, klimatyzacji;
  • w cenie po 1-ej wizualizacji wnętrza na każde pomieszczenie.

Dokumentacja projektowa: wydruk w formacie A3 lub A2 plansz projektowych w 2 kopiach:

  • rysunki techniczne w skali 1:50, 1:25 z detalami w odpowiedniej skali;
  • rzuty
Projekt wnętrza-img

Jeżeli nie masz czasu napisać, zostaw numer telefonu skontaktuję się w przeciągu 24H!

Skontaktuj się ze mną

669 917 402

biuro@idea4home.pl